Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ 

        Το γραφείο μας παρέχει  εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες  νομικές υπηρεσίες σε  όλη των χώρα σε θέματα:

           α. Ποινικού δικαίου, όπως  σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, παροχής εξηγήσεων κατά τη διενέργεια ανακρίσεων, προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων και παράσταση ενώπιον όλων των βαθμίδων των ποινικών δικαστηρίων, (Πλημμελειοδικείο-Εφετείο-Άρειο Πάγο) και

       β. Διοικητικού δικαίου, όπως παροχή συμβουλών για κάθε νομικό ή διοικητικό θέμα που απασχολεί τους δημοσίους διοικητικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των, ενστάσεις και εφέσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα  περικοπές και μειώσεις των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων και παραστάσεις σε όλων των βαθμίδων  διοικητικά δικαστήρια της χώρας (Διοικ. Πρωτοδικείο-Διοικ. Εφετείο- Συμβούλιο Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο)  

        γ. Αστικού δικαίου, όπως αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για θέματα οικογενειακού δικαίου και λοιπά θέματα, σε όλων των βαθμίδων τα Πολιτικά Δικαστήρια (Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-Άρειο Πάγο).

      Ειδικότερα για τα  στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού Ξηράς – Πολεμικού Ναυτικού – Πολεμικής Αεροπορίας) και το αντίστοιχο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, το γραφείο μας αναλαμβάνει την άμεση και πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων για θέματα:

      α. Υπηρεσιακής εξέλιξης, προαγωγών, κρίσεων, αποστρατείας, μεταθέσεων, αποσπάσεων, πειθαρχικού ελέγχου κλπ., αγωγές και προσφυγές για τη διεκδίκηση μισθολογικών παροχών και αποζημιώσεων, τα οποία μη νόμιμα δεν χορηγούνται στα

στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., καθώς και ενστάσεις και εφέσεις για τα εν αποστρατεία στελέχη σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα,  περικοπές και μειώσεις των συντάξεων.

     β. Παράσταση στα Στρατιωτικά Δικαστήρια για ποινικά αδικήματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος. Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, παροχής εξηγήσεων κατά τη διενέργεια ανακρίσεων, προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων.

    γ. Παράσταση σε Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του αντίστοιχου προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και

      δ. Παροχή συμβουλών για κάθε νομικό ή διοικητικό θέμα που απασχολεί όλο το  προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας